Otvoren konkurs za 100 BBI stipendija za djecu mostarske regije

0
184

BBI banka raspisala je konkurs za dodjelu 100 stipendija iz fonda “Sheikh Saleh Kamel” za učenike i studente mostarske regije, odnosno jugozapade BiH.

Stipendije su namijenjene isključivo djeci bez jednog ili oba roditelja. Region jugozapadne BiH obuhvaća teritoriju Herecegovačko-neretvanskog kantona, Zapadno-hercegovačkog i kantona 10, te općine: Trebinje, Ljubinje, Bileća, Berkovići, Nevesinje, Istočni Mostar, Gacko, Kalinovik i Foča;

Potrebnu dokumentaciju kandidati trebaju predati do osmog novembra ove godine, lično, u prostorijama filijala/poslovnica BBI u Mostaru i Konjicu.

Visina mjesečne stipendije, koja se isplaćuje u 12 rata, u konvertibilnim markama u protuvrijednost je iznosa od 100 američkih dolara.

BBI banka već petu godinu zaredom iz fonda “Sheikh Saleh Kamel“ dodjeljuje 500 stipendija godišnje učenicima i studentima iz BiH. Podjela se vrši raspodjelom u pet regija po 100 stipendija.

Lista potrebne dokumentacije koju je neophodno dostaviti:
Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon); kopija rodnog lista; CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca); odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta; odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine; odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca; odgovarajući dokumenat da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%; kućnu listu; odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko je roditelj nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva);dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.); izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: info@bbi.ba i na web stranici http://www.bbi.ba/bs/o-bbi/stipendije