Cyber sigurnost u BiH: Više od 600 prijava, od čega 68 slučajeva zlostavljanja djece

0
83
U povodu izdavanja publikacije, na čijoj su izradi anagažirani bili iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u saradnji s Ambasadom Švicarske Konfederacije u BiH i Međunarodnim forumom solidarnosti – EMMAUS, partneri u ovom projektu potpisali su i pismo namjere o saradnji na njegovoj realizaciji.

Potpisnici tog dokumenta – ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko, ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer i šefica Ureda Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u Sarajevu Amela Efendić pozvali su djecu, mlade, roditelje i nastavnike na dodatni oprez i preventivno djelovanje kako bi se mogućnosti zloupotreba na internetu svele na najmanju moguću mjeru.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer istaknula je da je temeljna poruka projekta – da trebamo surfati pametno, upozoravajući na brojne opasnosti koje “vrebaju” s interneta.

U tom kontekstu, pozvala je djecu, roditelje i nastavno osoblje da se upoznaju s Mrežićima, “normalnom, luckastom” porodicom čiji su članovi protagonisti predstavljene publikacije/stripa, a koji se suočavaju s različitim situacijama putem interneta.

Publikacija, kako je kazala, donosi priče iz stvarnog života putem kojih se djeca mogu naučiti kako pametno da surfaju Internetom.

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko podsjetio je da je ideja za realizaciju ovog projekta inicirana u neformalnom razgovoru sa švicarskom ambasadoricom, te najavio da će ova brošura u narednih nekoliko dana u elektronskoj formi biti distribuirana širom BiH.

Istaknuo je da je kod roditelja prisutna evidentna zabrinutost kada se radi o pristupu internetu, upozoravajući da je u BiH odnedavno prisutna internet-igrica “plavi kit”, te da su djeca izložena i drugim prijetnjama koje trebaju prepoznati i biti svjesni svih rizika koji iz toga proistječu.

Ministar Jusko je istakao spremnost Ministarstva na čijem je čelu da se i nadalje angažira na sličnim društveno korisnim projektima, a posebno u segmentu informacione sigurnosti.

Na značaj kreiranja sigurnijeg digitalnog okruženja ukazala je i šefica Ureda Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS u Sarajevu Amela Efendić, podsjećajući da bi doba moderne digitalizacije trebalo omogućiti bolju komunikaciju i lagodniji život, ali i da se ta tehnologija sve više koristi za neprimjerenu komunikaciju s djecom, odnosno njihovu zloupotrebu.

Ocijenila je da ključ borbe protiv negativnih pojava u vezi s informacionim tehnologijama leži u edukaciji, prevenciji i podizanju svijesti.

Prema informacijama koje je predstavila, putem linije SOS-telefona dosada je zaprimljeno više od 660 prijava neprimjerenih sadržaja, od čega, nažalost, 68 prijava zlostavljanja djece u svrhu izrade pornografskog materijala.

Predstavljena publikacija je, kako je rečeno, izvorno kreirana za mlade u Švicarskoj, a njen koncept, ilustrira i tekst potpisuje Savezni ured za komunikacije vlade Švicarske.

Nakon što se ovaj pristup edukacije djece, mladih, roditelja i nastavnika o pametnom korištenju interneta pokazao uspješnim, uloženi su zajednički napori da se brošura „Priče sa interneta“ adaptira i za korištenje u BiH.

Elektronska verzija brošure na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku će biti dostupna na web-stranicama: www.mkt.gov.ba, www.sigurnodijete.ba i www.eurcenter.net.

Brošure na engleskom, njemačkom, italijanskom, francuskom, retoromanskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku bit će moguće preuzeti na www.thewebsters.ch.

Preuzimanje švicarske i bh. verzije brošure je omogućeno svima koji žele da je promoviraju koriste i/ili distribuiraju, bez plaćanja naknade. (FENA)