Proizvođačke cijene u BiH više za 1,4 posto u odnosu na 2016.

0
292
U julu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu zabilježile su pad od 0,4 posto, a u odnosu na juli prošle godine niže su za 0,1 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u julu više su za 0,1 posto u odnosu na juni, a u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježile su rast od 3,9 posto.

U julu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su porasle u kapitalnim proizvodima za 0,1 posto, dok su opale u energiji za 0,8 posto, te intermedijarnim i trajnim proizvodima za po 0,1 posto.

Proizvođačke cijene u julu ove, u odnosu na isti mjesec 2016. godine, više su u energiji za 0,4 posto, intermedijarnim proizvodima za 3,2 posto i netrajnim proizvodima za 0,6 posto, dok su opale u kapitalnim proizvodima za 0,9 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 0,3 posto.