Mirko Šarović: BiH ima najmanje 10 kompanija koje mogu izvoziti pileće meso u Evropsku Uniju

0
319
Ministar Šarović je prije početka sjednice Vijeća ministara rekao kako su trenutno u fazi tehničke pripreme, tj. proceduralnih pitanja s nadležnim inspekcijskim tijelom Evropske komisije, te da će pozitivna lista onih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa u zemlje Evropske Unije biti objavljena za nekoliko sedmica.

Inspekcijski tim Direktorata za hranu, zdravlje, analize i revizije EU, koja je boravio u BiH od 26. septembra do 6. oktobra, u preliminarnom izvještaju dao je pozitivno mišljenje za izvoz mesa peradi u EU uz samo jednu preporuku koju je Ured za veterinarstvo zajedno sa izvoznim objektima već ispoštovao, a radi se o pregledu trupova pilećeg mesa neposredno nakon klanja.

Za inspekcijski pregled bile su prijavljene dvije klaonice i dva pogona za preradu mesa, te po jedna laboratorija u Sarajevu i u Banjoj Luci.

Inspekcija EU obišla je kompanije Ovako i Brovis iz sastava Akova grupa, te Madi i Agreks.

Šarović je naveo i kako BiH ima najmanje 10 ozbiljnih kompanija koje mogu da izvoze pileće meso u zemlje Evropske Unije. U fazi pripreme za izvoz su i konzumna jaja te crveno meso, koje je ključni proizvod.

“To je najzahtjevniji proizvod jer se BiH nalazi u grupi zemalja koja se tretira i na određene bolesti, npr. kravlje ludilo. Nismo evidentirani kao zemlja u kojoj postoji bolest kravljeg ludila, ali da bismo izašli iz sive zone treba ozbiljna priprema svih nivoa vlasti u BiH”, rekao je Šarović.