Crna Gora daje punu podršku BiH u nastojanjima što brže aktivacije MAP-a

0
379
Razgovaralo se o bilateralnoj saradnji u oblasti odbrane, regionalnoj saradnji i procesu euroatlantskih integracija.
Također, se razgovaralo i o aktuelnim izazovima dvaju ministarstava odbrane i saradnji u narednom periodu.

Tokom sastanka ministrica Pendeš je informirala goste o aktivnostima MO i OS BiH, posebno se osvrnuvši na ispunjenje uslova za aktivaciju MAP-a, implementaciji usvojenog dokumenta „Pregled odbrane“, Planu modernizacije OS BiH, učešću pripadnika OS BiH u operacijama podrške miru, ali i o drugim važnim pitanjima u institucijama odbrane.

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš zahvalila se ministru Boškoviću na posjeti i interesu Crne Gore, kao prijateljske zemlje i članice NATO-a i kandidata za ulazak u EU, za jačanje odbrambene saradnje i pružanje podrške Bosni i Hercegovini na putu ka EU i aktivaciji MAP-a za BiH.

Također, ministrica Pendeš je naglasila da BiH i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, „ali za nas kao Ministarstvo odbrane BiH je jako značajno što je ove godine Crna Gora postala članica NATO-a, a Bosni i Hercegovini je cilj da u u budućnosti postane članica NATO-a.“ „Prije svega“, istakla je ministrica Pendeš, „prvenstveno je bitan prvi cilj, a to je aktiviranje MAP-a i u tom smislu smo se usaglasili da Crna Gora u potpunosti podržava BiH na tom putu.“

Vezano za saradnju u oblasti odbrane, ministrica Pendeš se osvrnula na civilno vojnu saradnju tokom ljeta, „kada su se naše dvije zemlje suočavale sa požarima, a to je jedno od polja u kojem možemo ostvariti napredak, kao i u oblasti edukacije i deminiranja.“

Ministar odbrane Crne Gore, Predrag Bošković iskazao je punu podršku Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i našim nastojanjima da čim prije bude aktiviran MAP.

„Mislimo da će to biti novi podsticaj razvoju demokratije, vladavine prava, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i u BiH i čitavom regionu“, te je predložio niz projekata čijom bi implementacijom koristi imale ne samo naše dvije zemlje, već i cijeli region. Jedna od takvih inicijativa jeste osnivanje regionalnog centra za brze reakciju u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

„Cilj nam je“, kazao je ministar Bošković, „da podstaknemo još bolju saradnju kada su u pitanju krizne situacije,“ te naglasio da su „veliki požari tokom ljeta pokazali da je potreban neki regionalni odgovor kada su u pitanju krizne situacije, a prije svega je potrebno stvoriti pravne uslove da taj odgovor može biti brz i efikasan.“

Na kraju, ministar Bošković je kazao da „NATO doprinosi da sistemu koji uđu NATO budu mnogo organizovaniji i svakako prilagođeniji onome što svakom građaninu pojedinačno treba, a mislim da danas svakom građaninu treba mnogo više budućnosti, a mnogo manje prošlosti“, te je zaključio da „ovaj region koji je bio potrošač sigurnosti, sada treba da osigura sigurnost, ne samo u regionu, nego i šire, što Bosna i Hercegovina i Crna Gora čine kroz razne projekte.“

U sastavu delegacije Ministarstva odbrane Crne Gore, između ostalih bio je i ambasador Crne Gore u BiH Milan Lakić, te direktor Direktorijata za politiku odbrane Ivica Ivanović, Bojana Martinović, šef Kabineta ministra i pukovnik Zoran Bošković, savjetnik ministra za vojna pitanja.