Mirnes Ajanović pozvan u Tužilaštvo TK na saslušanje!

0
732

„Pozivate se da u svojstvu svjedoka dođete u prostorije Kantonalnog tužilaštva TK… radi saslušanja u krivičnom predmetu broj: T03 0 KTA 0067508 17“, stoji između ostaloga u pozivu koji je stigao na adresu predsjednika BOSS-a i vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Mirnesa Ajanovića.

Kako doznajemo, riječ je o krivičnom predmetu koje je Tužilaštvo TK formiralo u slučaju „Gradske apoteke Tuzla“, a u povodu prijava sumnji da je komercijalni direktor ove ustanove Edim Kadić 30 miliona KM utrošio protivno Zakonu o javnim nabavkama. To je omogućilo odgovornim licima iz JZU “Gradske apoteke” Tuzla da za iznos od oko 30 miliona maraka biraju od kojeg veletrgovca će nabaviti lijekove i time mogućnost lične materijalne dobiti u iznosu od oko tri miliona maraka.

Razlog za konačno aktueliziranje ovih mogućih krivičnih radnji Edima Kadića i drugih odgovornih osoba u JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, vjerovatno leži u četvrtoj dopuni izvještaja o sumnji u izvršenje krivičnog djela, koju je Ajanović dostavio glavnom kantonalnom tužiocu Tomislavu Ljubiću.

Tekst pomenute dopune predstavljamo vam u cijelosti:

 

 

 

 

 

Mirnes Ajanović,  vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla

KANTONALNOM TUŽILAŠTVU

TUZLANSKOG KANTONA

N/r Tomislav Ljubić, glavni tužilac

Veza: T03 0 KTA 0067508 17

 

Predmet: Četvrta dopuna izvještaja o sumnji u izvršenje krivičnog djela i zahtjev za izjašnjenje na osnovu navoda iz teksta

Poštovani,

Dana 08. 04. 2018. godine na web portalu urbanfeniks.net objavljen je tekst pod nazivom. „Kamo dalje rođače?!“, koji Vam dostavljam u prilogu.

U navedenom tekstu nalazi se i informacija da će se donijeti naredba o nesprovođenju istrage u vezi prijave protiv JZU Gradske apoteke Tuzla, odnosno odgovornih lica, te su obrazložene i okolnosti iz kojih razloga će Tužilaštvo, odnosno postupajući tužilac Balić, kako se navodi, donijeti takvu odluku.

U vezi naprijed navedenih okolnosti dužan sam reagovati na ovakav način i zatražiti od Vas poduzimanje potrebnih mjera u cilju obavezivanja postupajućeg tužioca i Tužilaštva na zakonito djelovanje, te provođenja radnji na otkrivanju i procesuiranju lica odgovornih za prikrivanje počinjenja krivičnog djela, posebno iz razloga što sam uz prijavu protiv odgovornih lica dostavio i dopune, sa konkretnim dokazima da je JZU Gradske apoteke Tuzla na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH i  Pravilnika dužna prilikom nabavke lijekova provoditi tendersku proceduru, te da su protekle tri godine od prijave poslovali u iznosu od preko dvadeset miliona maraka protivno Zakonu, a do danas moguće i u iznosu od oko trideset miliona maraka. To je prijavljenim licima omogućilo da sami ili u saradnji sa drugim licima biraju dobavljača lijekova, odnosno da od više proizvođača lijekova izaberu od kojeg proizvođača će kupiti lijek, što sigurno daje prostor za sumnju u protuzakonito djelovanje, a time i ostvarivanje protuzakonite dobiti za prijavljena lica lično ili u saradnji sa drugim licima, u ličnom iznosu preko milion maraka.

Dokaz: Izvještaj o sumnji u počinjenje krivičnog djela od 30. 10. 2017. godine, Dopuna izvještaja od 02. 11. 2017. godine, Druga dopuna izvještaja od 12. 12. 2017. godine, Sažeta informacija o poslovanju JZU Gradske apoteke Tuzla od 20. 12. 2017. godine i Treća dopuna izvještaja od 21. 12. 2017. godine

Dostavili smo Vam i dokaze da su JZU Gradske apoteke Tuzla evidentirane kao obveznik tenderske procedure, iako su odgovorna lica, uključujući i vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Edima Kadića, tvrdili da oni nisu niti evidentirani kao obveznik poštivanja Zakona o javnim nabavkama BiH, te da nisu ni skrivali u izvještajima koji su razmatrani na sjednicama Vijeća, a posebno na decembarskoj sjednici 2017. godine, kada su i isticali da Zakon o javnim nabavkama BiH nisu primjenjivali jer bi im stvarao poteškoće u radu, što je apsurdno i protuzakonito.

Edim Kadić je kao vijećnik i na navedenoj sjednici vršio uticaj na vijećnike u cilju usvajanja Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla, zbog čega izražavam sumnju da je zloupotrebom položaja gradskog vijećnika vršio krivično djelo prikrivanje izvršenja krivičnog djela, ili saučesništvo u izvršenju krivičnog djela, a da je moguće vršio uticaj i na Jasmina Imamovića gradonačelnika i Slađana Ilića predsjednika GO SDP-a BiH, te druga lica koja imaju ovlasti u Gradu Tuzla.

Napominjem da Edim Kadić, pomoćnik direktora za komercijalne poslove (šifra zanimanja 1233.03), po opisu poslova, između ostalog, planira, organizuje i kontroliše postupak nabavke, skladištenja i distribucije lijekova, te nadzire i kontroliše provođenje zakona, propisa i upravnih akata, što uključuje njegovu direktnu odgovornost za poslovanje protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 miliona KM.

Od Vas tražim da mi što hitnije dostavite pisanu obavijest o osnovanosti i istinitosti navoda u vezi navedenog teksta koji se odnosi na istragu poslovanju JZU gradske apoteke Tuzla, u odnosu na primjenu Zakona o javnim  nabavkama BiH, te da me izvijestite koji tužilac je određen za provođenje istrage.

Obavještavam Vas da sam prinuđen, uzevši u obzir sve okolnosti predmetnog slučaja, Tužilaštvu BiH podnijeti izvještaj sa dostavljenim izvještajem o sumnji u počinjenje krivičnog djela i svim dopunama, te drugom dokumentacijom koja je dostavljena Tužilaštvu Tuzlanskog kantona u kojem ste Vi glavni tužilac,  iz razloga što je iz Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, a koji je razmatran na decembarskoj sjednici GV Tuzla 2017. godine (22. decembra), evidentno da su davane pogodnosti u odnosu na druga pravna lica, protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH, i za firmu „Phoenix“ iz Bijeljine, što ima obilježja međuentitetskog organizovanog kriminala, odnosno organizovane kriminalne grupe po odredbama Krivičnog Zakona BiH, posebno uzevši u obzir sumnju o osnovanost navoda iz teksta koji vam dostavljamo u prilogu. Takođe dostaviću prijavu i Tužilaštvu FBiH zbog sumnje na nezakonit uticaj na postupajućeg tužioca, odnosno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona ili nezakonit rad, te Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jer se i pored nespornih činjenica da je JZU Gradske apoteke Tuzla poslovala u iznosu od oko trideset miliona KM, protivno Zakonu  javnim nabavkama BiH, navodi da se namjerava neprocesuirati nesporno protuzakonito poslovanje.

Još jednom Vas podsjećam da je poslovanje JZU „Gradske apoteke“ Tuzla bilo protivno obavezi iz člana 4. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilniku sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama, a u vezi sa članom 44. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, a što je svojim aktom potvrdila i Agencija za javne nabavke BiH.

Upoznao sam Tužilaštvo TK o namjeri predsjednika Gradskog odbora SDP-a Tuzla Slađana Ilića da se, u saradnji sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem i vijećnikom Edimom Kadićem, na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 22. decembar, legalizuje nezakonito poslovanje Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla u iznosu od preko 20 miliona maraka, a radi uslovljavanja parlamentarne većine, što se i dogodilo. U dostavljenim inoviranim materijalima Izvještaja o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, navedeno je u informaciji direktorice Aide Nišić da im je prilikom nabavke lijekova Zakon o javnim nabavkama BiH predstavljao određene probleme, pa su ga samoinicijativno odlučili neprimjenjivati, uz dostavljanje mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske da dvije apoteke iz Koprivnice i Zagreba nisu obavezne primjenjivati Zakon o javnoj nabavi Republike Hrvatske!?

Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14) u članu 4. stav 3. definisano je, citiramo: “Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati ovaj zakon”, završen citat, a u Pravilniku (od 27. 2. 2015. godine, broj: 04-02-2-2214-12/14) propisano je da su institucije zdravstva u obavezi primjenjivati Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Sl. novine FBiH”, br: 46/10) propisano je u članu 44., citiramo: “Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti”, završen citat. Agencija za javne nabavke BiH je aktom (broj: 03-02-1-1258-1/15 od 6. 4. 2015. godine) obavijestila JZU Gradske apoteke Tuzla da su prilikom nabavke lijekova dužni provesti postupak javnih nabavki, što uz sve naprijed navedeno nedvosmisleno jasno dokazuje nezakonito poslovanje koje je odgovornim licima omogućilo protivpravnu dobit od preko milion maraka.

Takođe, u inoviranom Izvještaju o radu JZU Gradske apoteke Tuzla za 2016. godinu, iz oktobra 2017. godine, a koji je dostavljen Gradu Tuzla 27.10.2017. godine, pod brojem 10-1237/2017, na strani 21 Izvještaja navedeno je, citiram: “Jedna od najvažnijih činjenica od koje treba započeti jeste definisanje Ustanove kao ugovornog organ koji prema ZJN član 4. stav 1 (b). Predstavlja: …”pravno lice koje je osnovano za određenu svrhu sa ciljem zadovoljavanja potreba od općeg interes, a koje nema inudustrijski ili komercijalni karakter…”. To bi značilo da pravno lice koje ima industrijski i komercijalni karakter, što JZU Gradske apoteke Tuzla nedvosmisleno imaju, nije Ugovorni organ u smislu Zakona o javnim nabavkama.”, završen citat.

Direktorica Aida Nišić, koja je u potpisu Izvještaja, ne navodi da je u članu 4. tački b) dalje navedeno, citiram: … “i ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova: 2) nadzor nad upravljanjem vrši ugovorni organ definiran u tač. a) i b) ovog stavа, ili 3) više od polovine članova skupštine, upravnog ili nadzornog odbora su imenovani ili izabrani predstavnici ugovornih organa iz tač. a) i b) ovog stava”, završen citat.

Nesporno je da shodno članu 4. stav 1. tačka b) podtačka 2. “nadzor nad upravljanjem vrši ugovorni organ definiran u tač. a) i b) ovog stavа”, te da shodno podtački 3. “više od polovine članova skupštine, upravnog ili nadzornog odbora su imenovani ili izabrani predstavnici ugovornih organa iz tač. a) i b) ovog stava”, to je definisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, Statutom JZU Gradske apoteke Tuzla i odlukama OV Tuzla, odnosno Gradskog vijeća Tuzla.

Smatram da je shodno članu 4. stav 1. tačka b) uz status nepostojanja industrijskog ili komercijalnog karaktera kumulativni uslov za nepostojanje statusa ugovornog organa i ispunjavanje najmanje jednog od sljedećih uslova, kako je definisano Zakonom i tačkama 1., 2. i 3. člana 4. Zakona.

Međutim, nesporan je dokaz da direktorica Aida Nišić obmanjuje Gradsko vijeće Tuzla i ne navodi dalji tekst navedenog člana sa umišljajem prikrivanja krivičnog djela i motivom da se kao odgovorno lice zaštiti od krivičnog procesuiranja, odnosno da zaštiti druga lica koja su učestvovala u kršenju Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na web stranici Agencije za javne nabavke BiH je i Portal javnih nabavki BiH, gdje je u rubrici “Ugovorni organi” i “Mapa lokacija”   https://www.ejn.gov.ba/Registry/CALocation naznačena i JZU Gradske apoteke Tuzla kao ugovorni organ na strani 8

Nakon klika na JZU Gradske apoteke Tuzla otvara se prozor u kojem su podaci o JZU, a evidentiran je i IDB/JIB 4209014970003, te je u rubrici Nabavke evidentiran promet od 2015. do 2017. godine.

Na web stranici u rubrici “Pretraga obavještenja” https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search navedena su obavještenja o nabavci broj 798-7-1-1-3-1/15 i 798-7-1-2-3-2/15 gdje su u Odjeljku I: UGOVORNI ORGAN, pod I1. navedeni podaci o JZU Gradske apoteke Tuzla, a u 15.a. Vrsta navedeno je, citiram: “Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN”, završen citat.

Dakle, JZU Gradske apoteka Tuzla je nakon stupanja na snagu Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) provodila postupak javnih nabavki u kojem se na zvaničnim obrascima i u evidenciji Agencije za javne nabavke BiH i sama odredila kao ugovorni organ, po osnovu pravnog lica iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN, a po osnovu obaveze iz člana 36. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji normira obavezu objave javnih nabavki na portalu javnih nabavki, citiram: “Sva obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora, poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno obavještenje o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki. Sažetak svih obavještenja objavljuje se u “Službenom glasniku BiH.”, završen citat.

Shodno naprijed navedenom, nesporno je da su JZU Gradske apoteke Tuzla – ugovorni organ, u obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama, te da je direktorica Aida Nišić bila dužna znati te informacije, jer je evidentiran promet roba i usluga na portalu javnih nabavki, koji je ista morala potpisati, što je nesporan dokaz nezakonitih radnji, odnosno odgovornosti lica koja su saučestvovala u krivičnim djelima.

S poštovanjem,

Mirnes Ajanović