Otvoreno Edimu Kadiću: M’rš fašizmu!

0
460

Fašizam je uređenje čija je glavna osobina ograničavanje ljudskih prava radi bržeg napretka u obećani „bolji život“.

Ovaj uvod u tekst sa jednom od definicija fašizma nije slučajan, jer se kroz ovaj tekst neposredno obraćam njemu – Edimu Kadiću, komercijalnom direktoru Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla, samostalnom vijećniku u Gradskom vijeću Tuzla, predsjedniku Kantonalnog odbora LDS-a TK, osobi koja je postala poznata kroz istrage Tužilaštva TK i raznih finansijskih inspekcija o nezakonitom utrošku 30 miliona maraka javnog novca. I na kraju, osobi koja očigledno, ne može da spava zbog mene. Da, zbog mene, autora ovog i mnogih drugih istraživačkih tekstova o njemu. Mene, Danijela Senkića, „plaćenika nazovi novinara“. Ili pak „plaćenika, manipulatora i lažova“. Odnosno „nazovi novinara čijim zaslugama su porodice poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca, ostale bez odmarališta“. Odnosno, vlasnika „nazovi portala“ zbog kojih Edim Kadić, taj rabatni glavonja, ne može „normalno da radi“.

Sve navedeno gore pomenuti rabatni glavonja naveo je u dopisu koji je 04.06.2018. godine dostavio Stručnoj službi Gradskog vijeća Tuzla, kojim je zahtijevao da se meni zabrani pristup sjednicama ovog zakonodavnog tijela, a posebno da mi se zabrani snimanje sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

Na trenutak se vratimo na definiciju fašizma na početku ovog teksta.

Dakle, lik, taj slavni glavonja ogrezao u rabatu, odskorašnji liberal (mada očigledno pojma nema šta ternim „liberal“ znači), ide do te mjere da od Gradskog vijeća Tuzla otvoreno traži da prekrši Ustav i Zakon, a sa ciljem da pod svaku cijenu zaustavi istinu o njegovim mogućim nezakonitim radnjama, posebno istinu o nezakonitom utrošku 30 miliona maraka javnog novca.

Naime, članom II.A.2.(h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, svakom je zagarantovana „sloboda govora i štampe, sloboda mišljenja, savjesti i uvjerenja.“ Odredbom člana 4. Zakona o javnom informisanju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK, broj 15/00), garantuje se „sloboda javnog informisanja“, a prema članu 22. stav 2. citiranog Zakona, nije dopušteno bilo kakvo ponašanje, kojim se „ograničavaju prava i slobode iz oblasti javnog informisanja.“

Rabatni glavonja bi trebao znati da je odredbom člana 156. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (Službeni glasnik Grada Tuzla, prečišćeni tekst broj 7/17 i 2/18), propisano sljedeće: „Rad Gradskog vijeća je javan.“ Osim toga, odredbom člana 157. stav 1. Poslovnika, utvrđeno je da „Predstavnicima sredstava javnog informisanja se omogućava slobodan pristup na sjednice Gradskog vijeća.“

Sve ovo u odgovoru na zahtjev Edima Kadića, istom je uputio rukovodilac Stručne službe Gradskog vijeća Tuzla, te na jasan način oseknuo Kadićevu namjeru da fašističkim metodama zaštiti svoj mogući kriminal od očiju javnosti.

Dopisivanje sa Gradskim vijećem, kukanje i plakanje, odnosno vrištanje i zahtijevanje da se meni zabrani prisustvo sjednicama, krajnji je domet Edima Kadića u demantiranju do sada navedenih navoda u mojim tekstovima. Kada mi je jednom prilikom, na jednoj od sjednica Gradskog vijeća Tuzla prišao i zahtijevao da prestanem sa pisanjem, na moju opasku „Pa demantuj, objavit ću demant sigurno“, odgovodio je sa: „Nemam ja to kad. Nego, de makar promjeni moju sliku, stavio si najružniju.“

Zbog čega Kadić ne demantuje navode iz mojih tekstova? Zbog čega ne traži zaštitu od mene putem suda, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete? Pokušat ćemo ponuditi par odgovora.

„Nazovi novinar“ Danijel Senkić urednik je „nazovi portala“ Dosije.ba i Salines.info. Obzirom da je rabatni Kadić informisan kao moja pokojna baba, moram napomenuti da je Dosije.ba pod čijim okriljem djeluje i portal Salines.info, jedini online javni medij u BiH. Dakle, 2012. godine sudskim rješenjem upisan u Registar javnih medija u BiH, i do danas je jedini online javni medij u našoj zemlji.

Danijel Senkić je bio odgovoran za uspješno djelovanja Kampa u Kiseljaku koji spominje rabatni glavonja, a isti nije upropastio on, nego nadležni koji su u pomenuti kamp na 7 mjeseci smjestili oko 60 osoba evakuisanih usljed elementarnih nepogoda, te nisu odobrili niti jedne marke da se isti renovira usljed devastiranja od strane korisnika. Obzirom da je Edim Kadić u bliskim odnosima sa policijskim komesarom Kormanom, kojeg privatno posjećuje, možda čak kako bi pokušao zataškati i istragu o njemu, mogao je iskoristiti priliku pa uz kaficu sa njim zatražiti podatak ko je, kako i kada devastirao kamp koji mi stavlja na teret, jer  je policija provela opsežnu istragi i identifikovala krivce.

Eh, a sada da malo vidimo kakav odnos ima Edim Kadić prema djeci poginulih boraca. Koliko je poznato, djeca poginulih boraca trebala bi imati prednost pri zapošljavanju. Na lični zahtjev kćerke poginulog borca, koja je pozvana na razgovor, nećemo navoditi njeno ime. Ime zna Edim Kadić svakako. Nakon što je zadovoljila sve kriterije, doznala je da je na njeno mjesto uposlena Enida Karić, koja je nakon 3 mjeseca rada postala šefica apoteke „Dijetetika“ na Slatini. Pored velikog broja iskusnih farmaceutskih radnika, jednu od apoteka preuzima baš ona, a da li je to slučajno ili je stvarno kvalifikovana procjenite sami nakon naredne rečenice. Enida Karić je sasvim slučajno kćerka Ademira Ahmetovića, a koji opet sasvim slučajno radi kao Glavni inspektor Inspektorata komunalne i sanitarne inspekcije Grada Tuzla.

Enida Karić na skupu LDS-a

I na kraju, Edimu Kadiću, tom rabatnom glavonji, mogu poručiti samo jedno: Liberalizam ne bi trebao biti fašizam, te me prosto čudi da je jedan otvoreni, ali na svu sreću od strane Gradske uprave osenkuti promotor fašističkog djelovanja, rame uz rame sa Harizom Redžićem, novoimenovanim predsjednikom LDS-a. A koji, opet, dade podršku kandidaturi Denisa Bećirovića. Da li se Hariz Redžić i Denis Bećirović imalo crvene jer uživaju podršku ovakve persone? Ili je to bratski gen? Na kraju krajeva, i Hitler je bio socijalista. (Danijel Senkić)

Vezani tekstovi:

Šokantno! Kako je Edim Kadić „revitalizirao“ Gradske apoteke Tuzla?

Ko su uposlenici Edima Kadića u Gradskim apotekama Tuzla?

Ekskluzivno: Edim Kadić, komercijalni direktor Gradskih apoteka Tuzla uhvaćen u lažima!

ŠOKANTNO! Gradske apoteke Tuzla podvaljuju lijekove pred istek roka!

Osumnjičeni Kadić vrši pritisak na komesara MUP-a TK privatnim linijama?