Vijeće ministara BiH i danas će razmatrati informacije o migrantima

0
255

Vijeće ministara trebalo bi i danas da razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH.

Na internet stranici Vijeća ministara navodi se da je na dnevnom redu sjednice novi tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH.

Vijeće ministara razmotrit će izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma za 2017. godinu.

Pred ministrima će se naći izvještaj o radu Komisije za granicu BiH u vezi sa procedurama razgraničenja na moru između BiH i Hrvatske.

Bit će riječi o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije usklađivanja propisa BiH sa pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite životne sredine BiH.

Na dnevnom redu je i Nacrt amandmana jedan na Sporazum o grantu za podršku projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom, sa Osnovama za zaključivanje navedenog amandmana.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 sati.