Da li je Jasmin Imamović saučesnik Kadiću i Nišićki u nezakonitom radu JZU „Gradske apoteke“ Tuzla?

0
718

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je Stručnoj službi Gradskog vijeća upit o odlukama Komisije za izbor i imenovanje direktora JZU „Gradske apoteke Tuzla.

Kako saznaje Ajanović, Komisija za izbor i imenovanje direktora je na prvo mjesto rangirala aktuelnu direktoricu Aidu Nišić, iako je opštepoznato da protiv iste Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, po uputi SIPA-e, provodi istragu zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu od oko 30 miliona maraka.

Podsjetio je da je Gradsko vijeće Tuzla, na 22. sjednici održanoj 16. jula ove godine, odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, nakon diskusije tokom koje su prezentirani dokazi o nezakonitom radu direktorice Aide Nišić i pomoćnika direktorice Edima Kadića. Takođe, i policajci SIPA-e vršili su dodatnu istragu u prostorijama JZU “Gradske apoteke” Tuzla i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine.

U ovakvim okolnostima rangiranje aktuelne direktorice Aide Nišić na prvo mjesto liste za izbor direktora predstavljalo bi nezapamćeno skandalozno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama.

Iz tog razloga Ajanović je zatražio da mu se u traženoj informaciji dostave podaci ko su članovi Komisije za izbor i imenovanje direktora (tri člana su imenovana ispred Gradske uprave), sa imenima i prezimenima, na osnovu čega i kada su imenovani, kakva su pitanja postavljali tokom navedenog konkursa i da li je tačno da je aktuelna direktorica Aida Nišić rangirana na prvo mjesto liste za izbor direktora, koja se dostavlja na saglasnost gradonačelniku shodno članu 66. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Takođe je tražio izjašnjenje da li je članovima Komisije bilo poznato da je shodno članu 68. stav 1- direktor odgovoran za zakonitost rada a shodno članu 69. direktor razrješava funkcije ako u svom radu krši propise, te da li je Komisija uopšte cijenila okolnost da je Gradsko vijeće Tuzla odbilo usvojiti Izvještaj o radu JZU “Gradske apoteke” Tuzla, te shodno tome i odgovornost aktuelne direktorice.

Davanje saglasnosti gradonačelnika na ponovni izbor Aide Nišić predstavljalo bi nezapamćeno skandalozno saučesništvo u poslovanju protivno Zakonu o javnim nabavkama. Okolnost da su i policajci SIPA-e vršili dodatnu istragu u prostorijama JZU “Gradske apoteke” Tuzla i saslušavali Aidu Nišić i Edima Kadića 16. i 23. novembra ove godine, stavlja gradonačelnika Jasmina Imamovića pred iskušenje – da li će stati uz Gradsko vijeće Tuzla i svojom odlukom protiv nezakonitog rada odbiti dati saglasnost na ponovni izbor Aide Nišić na mjesto direktora ili će davanjem saglasnosti za izbor aktuelne direktorice i nastavak nezakonitog poslovanja – stati pod zastavu srama i postati saučesnik u nezakonitom radu ove javne ustanove. (Salines.info)