Rektorica Univerziteta u Tuzli i Dekan Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta kršenjem Zakona štite nasilnu profesoricu?

0
8625

Tragom činjenice da je u Općinskom sudu Tuzla održano uvodno izlaganje Tužilaštva Tuzlanskog kantona po optužnici koja je podnesena protiv vanredne profesorice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Alme Huremović, zbog počinjenog produženog krivičnog djela – Oduzimanje djeteta ili maloljetnika – iz člana 217. stav 1. u vezi sa članom 55. Krivičnog zakona BiH, naša redakcija obratila se i njenim pretpostavljenima u Univerzitetu u Tuzli.

Upitali smo Rektoricu Univerziteta u Tuzli Prof.dr.sc. Nerminu Hadžigrahić i Dekana Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Prof.dr.sc. Zamira Mrkonjića, da li ova visokoškolska ustanova posjeduje Kodeks nastavničke etike, te ukoliko posjeduje, da li su obavezni reagovati na činjenicu da su angažovali edukatora koji je u sudskom postupku zbog ugrožavanja interesa malodobnog djeteta – a takav edukator studente edukuje o radu sa djecom.

Rektorica Univerziteta u Tuzli i Dekan Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta sačinili su zajednički odgovor te ga proslijedili našoj redakciji. Odgovor je jasan i koncizan, ali kao autor ovog teksta moram primjetiti da nije usklađen sa zakonskim odredbama, pa ni samim Kodeksom nastavničke etike Univerziteta u Tuzli.

Član 3. pomenutog Kodeksa glasi:

Kompletan Kodeks nastavničke etike Univerziteta u Tuzli možete pročitati OVDJE

Dakle, član 3. je vrlo jasan i naglašava potrebu čuvanja ugleda Univerziteta čak i ponašanjem u privatnom životu, dok profesorica Huremović iza sebe ima već dvije presude za narušavanje javnog reda i mira i treću za nasilje u porodici.

Rektorica i Dekan takođe tvrde da nisu u mogućnosti sankcionisati pomenutu profesoricu, osim ukoliko ista bude presuđena na više od 6 mjeseci zatvora, što je tipična neistina, na žalost potpisana od vrha ove visokoškolske ustanove. Naime, Zakon o visokom obrazovanju TK nalaže da se ova osoba isključi iz nastavnih aktivnosti.

Član 56. Stav 4. Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona jasno naglašava potrebu suspenzije akademske osobe, ukoliko se protiv iste vodi postupak, odnosno ukoliko je protiv iste potvrđena optužnica kojom se traži kazna zatvora od 6 mjeseci i više, a ne „više od 6 mjeseci“ kako to neistinito navode Rektorica i Dekan, vjerovatno sa ciljem zaštite već presuđivane Alme Huremović, a na štetu studenata Edikacijsko – rehabilitacijskog fakulteta i njihovog obrazovanja.

Kompletan Zakon o visokom obrazovanju TK možete pročitati OVDJE

Da li Rektorica i Dekan svjesno, čak i javno krše aktuelni Zakon o visokom obrazovanju, kako bi zaštitili Almu Huremović, čime direktno narušavaju interese studenata? O tome u narednom tekstu. (Salines.info/D.S.)