Aida Nišić raskrinkala Edima Kadića pod zakletvom pred sudom!

0
2302

„Mirnese ba, kako milion i dvjesto? Daj objasni, majke ti. Pa milion i dvjesta su dugovanja. To što ti čitaš, dugovanja naša prema tim ustanovama apotekama. Pa kako os. Sad spominješ milion i dvjesto, sad 8.000.000. Meni to mi nikako nije jasno… I nije tačno ovo idem ja kod ovog, idem kod onog, Mirnese nemoj iskrivljivat. Jer formiramo Komisiju. Vi ste dobili članove Komisije. Jel to ide na upravu. Uprava ide na Upravni odbor. Upravni odbor daje nabave. Ja vam, znači ja vam odgovorno tvrdim, da daleko bolje prolazimo nego da radimo tendere. Daleko bolje. Napravite analizu. Znači nije tačno da ide neko. Nego se formira Komisija, odredi se ko je najpovoljniji, uzimaju se svi i rabati i uslovi plaćanja i vrijeme dostave robe i tako dalje i tako dalje. Nemojte ovdje da baratamo i nemojte više da pričamo. To nema veze… Prvo. Edim Kadić ništa ne ugovara. Ima se procedura u Ustanovi, jasno precizirana i zna se ko šta radi u toj Ustanovi… Znači ništa Edim Kadić ne radi sam. Edim Kadić kada Upravni odbor usvoji, onda šalje od koga će se šta uz.“ (Stenogram GV Tuzla od 22.12.2017. godine)

Ovako je od riječi do riječi izgledala rasprava jalovog vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla Edima Kadića na prezentiranje dokaza Mirnesa Ajanovića da JZU „Gradske apoteke“ Tuzla ne posluju u skladu sa zakonom, odnosno da ne rade u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (podsjećamo da je Gradsko vijeće Tuzla na sjednici održanoj 16. jula 2018. godine odbilo usvojiti Izvještaj o radu te ustanove nakon prezentacije dokaza da ne posluju u skladu sa Zakonom). Ističući mogućnost za teško krivično djelo koje se odnosi na nabavke lijekova direktnim pregovaranjem sa dobavljačima, Ajanović je zatražio i od nadležnih policijskih i tužilačkih organa da ovaj slučaj istraže, i istraga je još uvijek u toku.

Edim Kadić osim što je vijećnik u GV Tuzla, nalazi se i na funkciji komercijalnog direktora JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, te smo i ranije pisali o njegovim poslovnim obavezama i zadacima, gdje se jasno vidjelo da je direktno odgovoran za nabavku lijekova.

Možda bi tvrdnje Kadića iz Stenograma sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla za mnoge laike i imale značaj, ali njegova pretpostavljena direktorica Ustanove Aida Nišić očigledno je odlučila da do kraja bude iskrena. Ili bar pod zakletvom i prijetnjom krivičnim sankcijama ukoliko izjavi neistinu, obzirom da je izjavu dala pred Sudom u Tuzli.

Tako je direktorica Aida Nišić u sudskom predmetu Općinskog sudu u Tuzli broj 32 0 P 329022 18 na glavnoj raspravi održanoj 05.11.2018. izjavila: „Uloga tužitelja Kadića je bila kako što bolje pregovarati sa nabavljačima, dobiti što bolje uslove u ponudama kako bi Komisija odabrala najpovoljnije, jer mi imao pregovore sa dobavljačima tokom čitave godine.“, te je jasno naglasila i da Edim Kadić „ima ovlaštenja u pripremnim radovima, prezentaciji i iznošenju činjenica“. Iz izjave Aide Nišić koju je dala pod zakletvom, jasno se može zaključiti da je Edim Kadić direktno obilazio dobavljače raspolažući godišnje sa oko 8 miliona KM a sada već oko 40 miliona KM, te je ugovarao “pogodnosti”. Samo još nije utvrđeno da li je riječ o pogodnostima za Ustanovu ili ličnim pogodnostima, a kako saznajemo uskoro idu prijave i Tužilaštvu BiH zbog međuentitetskog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama, kao i  protiv odgovornih lica koja i dalje omogućavaju Kadiću da posluje protivno Zakonu o javnim nabavkama i moguće stiče ogromnu protupravnu korist.

Nijedna od navedenih izjava nema uporište u zakonima, a posebno ne jalova izjava Edima Kadića – u situaciji kada zna za činjenicu da je na adresu ustanove u kojoj je komercijalni direktor stigao dopis Agencije za javne nabavke broj: 03-02-1-1258-1/15 od 06. 04. 2015. godine u kojem je naznačeno da je JZU Gradske apoteke Tuzla, shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH u obavezi provesti postupak javnih nabavki i prilikom nabavke lijekova, u kojem stoji: “S obzirom da ne spadate u kategoriju sektorskih ugovornih organa definisanih u članu 5. Zakona, na koje se može primijeniti izuzeće po članu 86. stav (1) tačka a) Zakona, već ste ugovorni organ definisan u članu 4. Zakona, proizilazi zaključak da kada se radi o javnoj nabavci “robe za dalju prodaju”, u obavezi ste da primijenite odgovarajući postupak javne nabavke“. Ovaj dopis je bio sakriven, odnosno nije bio prezentiran vijećnicima kada je dostavljen i kada se tada usvajao godišnji izvještaj o radu, a o tome je šutio i vijećnik Edim Kadić. Kolege novinari su vijećniku Mirnesu Ajanoviću dostavili kopiju, nakon čega je i otvorena rasprava na sjednici Gradskog vijeća.

Zanimljivo je da je u povodu obrazloženja nepoštivanja Zakona i obavještenja Agencije za javne nabavke direktorica Aida Nišić na sjednici Gradskog vijeća Tuzla održanoj 22. 12. 2017. godine izjavila “I još bi se osvrnula na odgovor Agencije koji se povlači. Krivo tumače, ja bi rekla. Prvo je greška napravljena kad je upit postavljen Agenciji.”, beskrupulozno priznavajući da su se dobrano zafrkali kada su tražili da im se odobri nepoštivanje Zakona o javnim nabavkama, jer je odgovor bio jasan – obavezni ste primjenjivati Zakon o janim nabavkama.

Iz svega navedenoga može se zaključiti da su tvrdnje Edima Kadića kojima pokušava da skine odgovornost sa sebe – jalove. Baš kao što je jalovo i sve što je do sada pokušao uraditi. (Salines.info/D.S.)

Povezani tekstovi:

Edim Kadić javno laže kako bi prikrio nezakonit rad

Da li je Jasmin Imamović saučesnik Kadiću i Nišićki u nezakonitom radu JZU „Gradske apoteke“ Tuzla?

BOSS: Da li će Jasmin Imamović stati pod zastavu srama!

SIPA „češlja“ Gradske apoteke Tuzla!

Gradske apoteke Tuzla, Edim Kadić i Aida Nišić pod istragom Tužilaštva TK po nalogu SIPA-e

Uz krivičnu istragu, protiv komercijalnog direktora Gradskih apoteka Tuzla Edima Kadića i tužba za klevetu i uvredu

Osumnjičeni Kadić vrši pritisak na komesara MUP-a TK privatnim linijama?

ŠOKANTNO! Gradske apoteke Tuzla podvaljuju lijekove pred istek roka!

Skandalozno: Da li Tužilaštvo TK prikriva kriminal Gradskih apoteka Tuzla od 30 miliona KM?

Mirnes Ajanović pozvan u Tužilaštvo TK na saslušanje!

Mirnes Ajanović dao iskaz pred Tužilaštvom TK

Šokantno! Kako je Edim Kadić „revitalizirao“ Gradske apoteke Tuzla?

Kako se rahat razrabatio u rabatu Edim Kadić, komercijalni direktor tuzlanskih Apoteka?

Ko su uposlenici Edima Kadića u Gradskim apotekama Tuzla?

Gradsko vijeće Tuzla oborilo izvještaj Gradskih apoteka! Kadić na aparatima!

Video: Kako je oboren nezakonit Izvještaj Gradskih apoteka Tuzla