Da li je vijećnik Edim Kadić seksualni pohotnik?

0
2027

Istražujući nezakonitosti u radu Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla, došli smo u posjed mnogih dokumenata od kojih smo veliki dio i objavili kao jasne dokaze da u radu vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla i pomoćnika direktorice Edima Kadića i direktorice Aide Nišić nešto „ne štima“. Navodi, dokazi i dokumenti koji su predstavljeni javnosti, te krivična prijava koju je povodom toga podnio Mirnes Ajanović zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama BiH u iznosu, sada već, oko 40 miliona maraka, istražne radnje koje po nalogu Tužilaštva TK provodi SIPA, rezultirali su i obaranjem Izvještaja o radu Gradskih apoteka od strane Gradskog vijeća Tuzla na sjednici održanoj 16. jula 2018. godine. Tada su svi vijećnici osim Edima Kadića odlučili odbiti pomenuti Izvještaj.

Povodom svega u toku je i sudski postupak, što nam je svakako zanimljivo, te smo  pažnju usmjerili onome što se na Sudu izjavljuje pod zakletvom i prijetnjom zakonskim sankcijama u slučaju iznošenja laži.

Edim Kadić o svom seksualnom zlostavljanju – činjenice ili mit?

Tako je prilikom saslušanja na ročištu za glavnu raspravu od 05. 11. 2018. godine, u predmetu pred Općinskim sudom u Tuzli broj: 32 0 P 329022 18 P, u odgovoru na pitanje punomoćnika tužitelja o činjeničnom supstratu tužbe, Edim Kadić na strani 3 zapisnika odgovorio sljedeće, citiramo: “…pogotovo je iznio gnusne laži vezano za traženje seksualnih usluga za zapošljavanjena aerodromu „Dubrave“, završen citat, tvrdeći da je vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović na ovaj način činio klevetu prema njemu.

Na osnovu navedenog na sudu je istakao da je proglašen seksualnim pohotnikom.

Obzirom da se radi o novom, ovaj put izrazito škakljivom, momentu u slučaju „Kadić i Apoteke“, naš novinarski tim bacio se na posao. Pregledavši stenograme sa sjednica Gradskog vijeća Tuzla od novembra 2017. godine na ovamo (kada je i počela rasprava o nezakonitostima u radu Gradskih apoteka), nigdje nismo našli ni pomena bilo koga, pa ni Mirnesa Ajanovića, o traženju bilo kakvih seksualnih usluga od strane Edima Kadića na Aerodromu Dubrave.

Zanimljivo je da sam sud tvrdi neosnovanost tužbenog zahtjeva u dijelu Kadićevih navoda o traženju seksualnih usluga, citiramo stav suda: “pri čemu sud ističe da tužitelj u tužbi prenaglašava ove navode u smislu da ga se prikazuje kao seksualnog pohotnika i nemoralnog čovjeka, jer tuženi ne iznosi o kojem se vidu uslovljavanja radi“, jer je tužitelj mogao uslovljavati zaposlenje raznim načinima, na osnovu radnog staža, iskustva, poznavanja obavljanja radnih zadataka, stranog jezika i sl., što za nekoga može biti i neugodno uslovljavanje, a i ne mora.

Vratimo se na izjavu Edima Kadića. Od kuda njegovi navodi o seksualnim uslugama za zapošljavanje na Aerodromu Dubrave!? Pa da, Kadić je svojevremeno radio na Aerodromu Dubrave u okviru UN-a, gdje je, kako doznajemo, bio nekakav šef, i shodno tome imao je razne mogućnosti uticaja, pogotovo u ratnim/poratnim uslovima kada su se ljudi borili za komad hljeba da njihove porodice prežive. Ali, od kuda otvaranje ove priče sada? Da li je možda u pitanju nečista savjest i da je Kadić nesvjesno „izletio“ i pred sudom u javnost iznio nove sumnje o njegovom karakternom djelovanju?

Da je ovakvu izjavu formulisao za vrijeme dok je bio šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Tuzla, stvari bi nam možda bile i jasnije, ali na ovu temu drugi put.

Činjenica da je Edim Kadić sam i ničim izazvan otvorio pred sudom novu temu o sebi – seksualno pohotništvo i seksualna uslovljavanja u cilju zapošljavanja – istu ćemo u narednim danima svakako i detaljnije obraditi. A do tada, ostaje nam samo da razmišljamo – od kuda Edimu Kadiću ideja da je seksualno uslovljavao dame za zaposlenje na Aerodromu Dubrave kada to niko, nikada i nigdje nije spomenuo? (D.S./Salines.info)