Edim Kadić javno laže kako bi prikrio nezakonit rad

0
835

„Ja nisam odgovorno lice, ja sam pomoćnik direktora, a ako će se nešto vezano za nabavke raditi, odluku donosi Upravni odbor…“, izjavi Edim Kadić, komercijalni direktor Javne zdravstvene ustanove „Gradske apoteke“ Tuzla za jedan tuzlanski portal.

Upravni odbor ove javne ustanove svakako je donio odluku o odgovornosti Edima Kadića u poslovanju Gradskih apoteka i nabavci lijekova, a odluku o sistematizaciji njegovog radnog mjesta već smo i objavili na našem portalu. Odluku koju smo dobili iz Upravnog odbora Gradskih apoteka ponovo objavljujemo, te još jednom podsjećamo Edima Kadića da nije lijepo ali ni zakonito morbidno lagati kako bi se prikrile nezakonitosti oko utroška oko 30 miliona maraka na nabavku lijekova, ne poštivajući Zakon o javnim nabavkama kojeg se bio dužan pridržavati.

Tako je svojevremeno Kadić lagao da Gradske apoteke Tuzla nikada nisu provodile tendersku proceduru, opet u cilju prikrivanja svog mešetarenja. Pa evo, ponovo na uvid dio tenderske dokumentacije koju smo takođe dobili iz Upravnog odbora ove javne ustanove, a koja se redovno provodila sve do dolaska Kadića i Aide Nišić na čelo Gradskih apoteka.

Da li će se Kadić kao pomoćnik direktorice potruditi da je nagovori da odgovori na vijećničko pitanje na koje je obavezna da dostavi odgovor o načinu zapošljavanja i imenima i prezimenima nekoliko desetina zaposlenih, kako bi se utvrdilo da li su mu to prijatelji, stranačke kolege…

Da li će Kadić slagati da mu budući zet ne radi u JP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, na šta takođe nije dostavljen odgovor na vijećničko pitanje o načinu njegovog zaposlenja…

Kadić Family

Da li će Kadić javno slagati da mu kćerka Edina odmah nakon završenog pravnog fakulteta nije primljena u Gradsku upravu Tuzla da odradi pripravnički staž…? Ili će lažno demantovati činjenice da na račun Gradskih apoteka sa suprugom Žirafetom, koja je takođe uposlena u JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, obilazi evropske metropole u svojstvu predstavnika ustanove? Ili.. o rabatu nećemo, to ćemo ipak ostaviti SIPA-i.

Da li će Kadić ikada javno reći da je Gradsko vijeće Tuzla na aprilskoj sjednici oborilo Izvještaj o radu Gradskih apoteka Tuzla zbog jasne prezentacije nezakonitog djelovanja menadžmenta ove ustanove, ili će slagati da je i to izmišljeno kako bi se njemu hudom naudilo?

Da li će Kadić u svrhu svoje odbrane reći da Izvještaj nije oboren jednoglasno, jer je za Izvještaj glasao on? Samo on. Da, on, komercijalni direktor ustanove o čijem se Izvještaju glasa, iako se trebao uzdržati od glasanja zbog činjenice da je Aidin posilni. Pardon, pomoćnik direktorice.

Da li će Kadić možda demantovati činjenicu da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Tuzla pred svjedocima, uredniku našeg portala doviknuo: „E i ti ćeš vidjeti svoga Boga!“, ne poštujući činjenicu da je urednik možda i ateista?