Ekskluzivno: Zaključci usvojene inicijative GV Tuzla za liječenje djece i odraslih u inostranstvu!

0
380

Nakon što je 11. januara ove godine Gradskom vijeću Tuzla dostavljen prijedlog za uvrštavanje tačke u dnevni red januarske sjednice pod nazivom: „Inicijativa za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječitiu BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život“, ova inicijativa dobila je veliku pažnju građana. Istu je razmatrao i Kolegij gradskog vijeća Tuzla održan 22.01.2019. godine, te je inicijativa jednoglasno usvojena, te je odlučeno da se ista razmatra na sjednici Gradskog vijeća Tuzla koja je održana danas, i to kao tačka 1. Pod nazivom: „Prijedlog za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH, informacija o problematici zdravstvene zaštite djece, analiza propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i inicijativa za donošenje zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece.“

Gradsko vijeće Tuzla jednoglasno je usvojilo zaključak koji glasi:

„Gradsko vijeće Tuzla usvaja Prijedlog za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH, te time odgovara na apele roditelja i građana za prikupljanje novčane pomoći, na način da obavezuje gradonačelnika i Službu za budžet i finansije da u Budžetu Grada Tuzla odrede namjenski budžetski kod za finansijsku pomoć za liječenje djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH, uz odgovarajući pravilnik.

Gradsko vijeće Tuzla traži da se u Budžetu obezbijede novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama.

Gradsko vijeće Tuzla traži da se prilikom rebalansa u Budžet uvrste novčana sredstva za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Gradsko vijeće Tuzla podnosi zahtjev Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona, entitetskim parlamentima, te Vijeću ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH da se i na tim nivoima vlasti odredi budžetska stavka za plaćanje liječenja djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Gradsko vijeće Tuzla ukazuje na okolnost da Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona posluje sa viškom sredstva od oko 10 miliona maraka (a slično je i u drugim zavodima za zdravstveno osiguranje) te traži da ta institucija odredi adekvatan novčani fond za plaćanje liječenja djece i ostalih građana koji se ne mogu liječiti u BiH.

Gradsko vijeće Tuzla upućuje preporuku svim opštinskim i gradskim vijećima, kao i kantonalnim skupštinama, da podrže prijedlog/inicijativu da se u budžetima institucija u BiH  odredi budžetska stavka ili kod za plaćanje liječenja djece i građana koji se ne mogu liječiti u BiH.“ (Salines.info)