Indira Bektić Mujkić protiv budžetske stavke za liječenje djece!? Iskrena namjera ili morbidna osveta?

0
1573

Svjedoci smo višednevne akcije koju provodi tzv. neformalna grupa roditelja Grada Tuzla za liječenje djece pod nazivom „Bolesnu djecu treba liječiti iz budžeta, a političare SMS porukama, pa ko uplati – uplati“. Akcija za svaku pohvalu, i to su pokazali emotivni građani koji su istu podržali svojom peticijom.

Baš kada smo mislili da je riječ o iskrenoj akciji koja za cilj ima pomoć bolesnoj djeci, postajemo svjedoci očigledno najmorbidnijeg iskorištavanja bolesne djece i emocije građana u svrhu zadovoljavanja povrijeđenih sujeta i osvetničkih pobuda. Pobuda prema pojedincima koji nisu pristali da se na krajnje nezakonit način osobi koja navodi da je pokrenula cijelu akciju – obezbjede dodatna budžetska primanja od 500 KM mjesečno.

Tragom akcije koja je danas već prerasla u svojevrsnu aferu prepucavanja od strane te osobe, izgleda sa samom sobom, krenuli smo u potragu za konkretnim činjenicama.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio inicijativu da se odredi budžetska stavka za liječenje djece i odraslih u inostranstvu

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović podnio je 11.01.2019. godine zahtjev Gradskom vijeću da se na narednu januarsku sjednicu uvrsti tačka dnevnog reda: Inicijativa za određenje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, kao i liječenje ostalih građana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život.

U obrazloženju je navedeno da Gradsko vijeće treba adekvatno odgovoriti na apele roditelja za prikupljanje novčane pomoći za liječenje djece, te je potrebno obezbijediti novčana sredstva koja će biti odmah operativna i na raspolaganju i u slučajevima hitne liječničke potrebe, s obzirom na okolnosti slučajeva bolesti koje se ne mogu liječiti u BiH i kada je neophodno odmah obezbijediti novčana sredstva za plaćanje troškova prevoza i liječenja u drugim državama.

Nekoliko dana poslije, 14. januara, neformalna grupa roditelja Gradskom vijeću dostavlja inicijativu, sa zahtjevom za potpisivanje peticije za liječenje djece iz budžeta.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla na sjednici održanoj 22.01.2019. godine, na prijedlog Mirnesa Ajanovića razmatrao je obje inicijative, te je jednoglasno odlučeno da inicijativa Ajanovića bude uvrštena kao prva tačka dnevnog reda, obzirom da je dostavljena prije i da je konkretna, te obuhvata i potrebe odraslih građana Tuzle. Odlučeno je da se uz pomenutu inicijativu vijećnicima dostavi i inicijativa neformalne grupe roditelja, kako bi vijećnici bili upoznati sa istom.

Inicijativa koja za konkretan rezultat ima konsenzus političkih stranaka u Tuzli da se odredi sigurna budžetska stavka za liječenje djece i odraslih u inostranstvu, te da se sugeriše svim nivoima vlasti u BiH da poduzmu iste mjere, predstavljena je i javnosti, a na sjednicu Gradskog vijeća Tuzla ide kao inicijativa Kolegija gradskog vijeća, a ne kao inicijativa Mirnesa Ajanovića, jer je to i sam Ajanović tražio, kako bi se inicijativa smatrala opštedruštvenom.

Predstavnica neformalne grupe roditelja IndiraBektić Mujkić protiv budžetske stavke za liječenje djece u inostranstvu!?

Isti dan kada je javnosti saopštena jednoglasna odluka Kolegija Gradskog vijeća Tuzla da se odredi budžetska stavka za liječenje djece i odraslih u inostranstvu, putem saopštenja za javnost oglasila se Indira Bektić Mujkić koja se prije predstavila kao inicijator akcije i vođa pomenute neformalne grupe, ali ista nije u potpisu inicijative neformalne grupe roditelja koja je dostavljena Gradskom vijeću Tuzla. U svojoj reakciji (koju je lično potpisala i poslala medijima), a kako je navela – u ime „tuzlanskih roditelja“, žestoko se suprotstavila namjeri Gradskog vijeća Tuzla da odrede budžetsku stavku za liječenje djece i odraslih u inostranstvu, insistirajući da se pomenuta sredstva prikupljaju isključivo iz paušala vijećnika. Dakle, umjesto budžetske stavke u kojoj će biti mnogo veća suma novca, Indira Bektić Mujkić u ime „tuzlanskih roditelja“ zahtijeva da se suma svede na dio paušala vijećnika. Zbog čega?

Koje Indira Bektić Mujkić?

Gradska službenica. Tačnije inspektor u Gradskim inspekcijama. Plata – 1750,00 KM. Godišnja neto dobit iz budžeta Grada Tuzla 21.000,00 KM. Muž, takođe uposlenik u Gradskoj upravi Tuzla, plaćen iz budžeta Grada. Osim plate od 1750,00 KM Indira Bektić Mujkić je ostvarivala i određene paušalne isplate kroz dopunski angažman u tijelima Grada Tuzla.

U martu 2018. godine pristupila Bosanskoj stranci. Već kroz 2 mjeseca zahtijevala je od predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da iskoristi autoritet u Gradskom vijeću Tuzla i da, kako je govorila, natjera gradonačelnika Jasmina Imamovića da je imenuje za Glavnog inspektora. Ajanović je ovaj zahtjev „iskulirao“, jer bi se, po njegovim riječima, radilo o žestokoj zloupotrebi položaja.

Nakon izbora u oktobru 2018. godine, Indira Bektić Mujkić aplicirala je za člana Gradske izborne komisije Tuzla. Odmah je o tome obavijestila Mirnesa Ajanovića i tražila da poduzme sve, jer ona mora biti izabrana. Ajanović se takođe nije htio upuštati u zahtijevane egzibicije, te je odlukom Komisije za izbor i imenovanja Grada Tuzla za člana Gradske izborne komisije izabrana druga osoba, a u skladu sa bodovanjem propisanim zakonom.

Indira Bektić Mujkić osim ličnog zahtijevanja od Ajanovića da izričito traži njeno imenovanje, podnijela je Prigovor Gradskom vijeću Tuzla. Na sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović je, i kao predsjednik Komisije za ljudska prava i slobode, odmah zatražio pojašnjenje od Stručne službe kako je došlo do neizbora nje na mjesto člana GIK-a. Obrazloženje je bilo jasno. Kandidat koji je prošao imao je više bodova, jer je u skladu sa zakonom zadovoljio formu „iskustvo u radu u biračkim odborima i Izbornoj komisiji“, a koji nije imala Indira Bektić Mujkić. Dovoljno za zaključenje “slučaja” pred Gradskim vijećem.

Mirnes Ajanović nije podlegao morbidnim zahtjevima Indire Bektić Mujkić da pod svaku cijenu ona bude izabrana te da plati od 1750,00 KM doda još 500,00 KM mjesečno po osnovu članstva u Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla. Nekih petnaestak dana nakon spoznaje činjenice da se Ajanović ili bilo ko iz Gradskog vijeća Tuzla nije htio povinovati njenim zahtjevima da prekrše zakone i zloupotrijebe položaj kako bi se njoj priskrbila dodatna materijalna dobit iz budžeta Grada Tuzla, Indira Bektić Mujkić pokreće gore pomenutu akciju. Akciju, koja je svoje pravo lice pokazala 28.01.2019. godine, “saopštenjem za javnost Indire Bektić Mujkić”, kako navodi, “u ime roditelja Tuzle”, u kojem brutalno napada namjeru Gradskog vijeća Tuzla da formira posebnu budžetsku stavku za liječenje svojih sugrađana koji se ne mogu liječiti u BiH. Napad je uslijedio čak i nakon upozorenja jednog od inicijatora da u bilo kakve polemike i sukobe ne treba ulaziti, jer su bitni interesi bolesne djece a ne lični interesi pojedinaca iz neformalne grupe roditelja. Zbog toga se dovodi u pitanje i relevantnost istupa Indire Bektić Mujkić u ime „tuzlanskih roditelja“, kako sama navodi u saopštenju.

Nažalost, namjera lične osvete, a preko leđa i na račun bolesne djece, bila je jača od bilo čega. (Salines.info)