Ajanović: Vještačenje smrti Rame Bećirovića izvršiti u institucijama van BiH!

0
363

U svojstvu advokata porodice preminulog borca Rame Bećirovića nakon boračkih protesta u Sarajevu, zatražio sam da Tužilaštvo ZDK vještačenje uzroka smrti demobilisanog borca Rame Bećirovića izvrši angažovanjem sudskog vještaka ili institucije van BiH, gdje je moguće dijagnostički utvrditi prisustvo hemijskih supstanci koje su korištene protiv boraca.

Shodno dokumentaciji koju sam dostavio Tužilaštvu, korištena su izrazito agresivna hemijska sredstva: „PAVA 60“ sprej, koji sadrži 0,3%-tnu otopinu Pelargonske kiseline vanilil amid (PAVA), a koja se koriste za odbijanje napada pasa i medvjeda i za uništavanje korova, te Tužilaštvo nema pravnu osnovu konstatovati da je smrt Rame Bećirovića prirodna bez provođenja istrage i na okolnosti upotrebe hemijskih sredstava.

Obdukcijskim nalazom je utvrđeno da je smrt borca Rame Bećirovića uzrokovana srčanim infarktom nakon što mu je srce bilo dvostruko uvećano. Proces takvog uvećanja srca traje dva do tri dana, te je evidentno u odnosu na smrt koja je nastupila 8. septembra da je srčana trauma počela 5. septembra, kada je Bećirović bio izložen agresivnom hemijskom sredstvu, a zatim zadržan u pritvoru bez adekvatnih uslova za liječenje.

Tužilaštvu je u cilju dokazivanja ugrožavanja života Bećirovića korištenjem agresivnih hemijskih sredstava dostavljena i medicinska dokumentacija za druge demobilisane borce, koji su istog dana bili izloženi hemijskom djelovanjem pripadnika policije, a koja dokazuje da su borci imali izrazite zdravstvene probleme, odnosno da je pored vreline i otoka kože lica i suzenja očiju, došlo i do simptoma gušenja, višestrukog povraćanja i iskašljavanja krvi kod napadnutih boraca.