Javne nabavke u BiH premašile tri milijarde KM: Salčin traži bolji nadzor i veće kazne

0
227

Agencija za javne nabavke BiH izvšila je novu finansijsku procjenu propisa za Nacrt zakona o javnim nabavkama (ZIDZJN) te će zatražiti novo mišljenje na nacrt od Ministarstva finansija i trezora BiH. Nakon dobijanja pozitivnog mišljenja i od Ureda za zakonodavstvo nacrt će sa svim prilozima biti upućen Vijeću ministara BiH.

Potvrdio je to u razgovoru za Klix.ba Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH. On kaže da je nedavno zatraženo mišljenje Evropske komisije na izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Evropska komisija je preko Direkcije za evropske integracije uputila dopis iz Brisela u kojem navode da
pozdravljaju ove aktivnosti radi osiguranja usklađenosti s odgovarajućim odredbama direktiva EU iz 2014. godine.

“Bosna i Hercegovina je s Evropskom Unijom 2008. godine sklopila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), čime se obvezala preuzeti pravnu stečevinu EU, uključujući i legislativu koja se odnosi na javne nabavke. Dakle, postoji međunarodni ugovor između BiH i EU na temelju kojeg BiH mora transponirati propise EU o javnim nabavkama u svoje zakonodavstvo. Nadalje, Strategijom razvoja sistema javnih nabavki BiH 2016.-2020. godine, a to je strateški dokument koji je usvojilo Vijeće ministara BiH, predviđene su izmjene i dopune ZIDZJN i kao nositelji tog posla su strategijom predviđeni Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje žalbi”, kazao je on.

Istraživanje nevladinih organizacija

Kako navodi Salčin, prema neslužbenim podacima, u 2018. godini ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora je 3.080.202.646 KM što, kaže, predstavlja povećanje od 880.907.120 KM ili 40,05 posto u odnosu na 2017. godinu kada je ukupna vrijednosti ugovora iznosila 2.199.295.525 KM.

Navodi da, kada se uzme u obzir da je više potrošeno putem postupaka javnih nabavki nego u prethodnoj godini, ne iznenađuje i veći broj žalbi.

Istraživanje nevladinih organizacija provedeno prošle godine pokazalo je da 88 posto ispitanih među 53 bh. kompanije smatra da postoji favorizovanje određenih ponuđača u procesu provođenja javnih nabavki. Salčin kaže da je sigurno da postoje situacije gdje se favorizuju određeni ponuđači u postupcima.

“To je jedan sistemski problem u koji moraju biti uključeni i revizije, tužilaštva, sudovi i Ured za razmatranje žalbi, agencija je samo jedan točak u borbi protiv korupcije i ovakih pojava. Kako kažu da korupcija voli tajnovitost i mrzi transparentnost, mi se trudimo uvesti maksimalan nivo transparentnosti u sistem javne nabavke. Agencija uvodi nove e-module u sistem, na način da se očekuje skoro potpuni prelazak s papirnatih procedura na elektronske. Elektronske nabavke ne vrše potpunu eliminaciju korupcije, ali mogu biti značajna prepreka korupciji, što je jedan od naših osnovnih ciljeva”, kazao je Salčin.

Također, spomenuo je i otvorene podatke (open data) na Portalu javnih nabavki, koji unapređuju transparenost i integritet u javnim nabavkama. Čak i svaki zainteresirani građanin može i bez registracije pretraživati Portal javnih nabavki i doći do raznih podataka koji ga zanimaju, od toga koliko određeni javni organ troši za postupke nabavke, koje sve vrste postupaka provodi, s kojim je sve ponuđačima zaključio ugovor i za koje vrijednosti.

Ovlasti novim nacrtom

“Nacrtom ZIDZJN je predviđena uspostava inspektorata u oblasti javnih nabavki. Agencija bi time dobila nadležnost da provjerava zakonitost javnih nabavki te ukoliko bi inspektori uočili određene povrede, imali bi ovlast da nalože ugovornim organima otklanjanje nedostataka, imali bi za ovlast za uručenje naloga za naplatu novčanih kazni, izdavanje prekršajnih naloga za učinjene prekršaje, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ili podnošenje prijave za počinjeno krivično djelo”, rekao je Salčin.

U prošloj godini su, prema izvještaju o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki, institucije svih nivoa vlasti u BiH, kroz direktne sporazume ili kroz konkurentske zahtjeve za dostavu ponude, dodijelile poslove u vrijednosti od 322,5 miliona KM, što je za 36,7 miliona KM više u odnosu na godinu ranije. Kaže se da su direktni sporazumi odraz netransparentnog poslovanja. Salčina smo upitali za komentar.

“Kao prvo, moramo razdvojiti podatke za konkurentske postupke i direktne sporazume. Prema podacima iz Nacrta izvještaja o dodijeljenim ugovorima, koji je upućen u Vijeće ministara BiH i treba biti usvojen ovih dana, vrijednost dodijeljenih ugovora u konkurentskom postupku je 190.456.372,86 KM, odnosno 6,18 posto od svih dodijeljenih ugovora u 2018. godini. Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda je jedan potpuno transparentan postupak, kao i otvoreni postupak, za koji se objavljuje obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki i svaki zainteresirani ponuđač može da se javi. Ugovorni organi mogu da koriste ovaj postupak za vrijednosti do 50.000 za robu i usluge i 80.000 za radove bez PDV-a na godišenjem nivou. Veći broj konkurentskih zahtjeva u biti ukazuje na to da ugovorni organi provode veći broj postupaka manje vrijednosti i sve dok se ne krši zakon, to je uredu”, kaže Salčin.

Direktni postupak, napominje on, jeste netransparentan postupak u smislu da je javnost obaviještena tek nakon što je proveden, putem izvještaja koji ide na Portal www.ejn.gov.ba.

“Vrijednost dodijeljenih ugovora putem direktnog sporazuma u 2018. godini je iznosila 132.056.737 KM, odnosno 4,29 posto od svih dodijeljenih ugovora u 2018. godini. Dakle, ugovorni organi provode direktne sporazume za robu, usluge i radove do 6.000 KM bez PDV-a, po predmetu nabavke. Mi kao Agencija pratimo postupke javnih nabavki i obraćamo se ugovornim organima kad god su premašili iznos direktnog sporazuma, da nam obrazlože i objasne zašto se to desilo, da li je greška ili ozbiljna nepravilnost ugovornog organa”, napominje Salčin.

Iz Transparency International BiH nedavno su objavili podatak da su podnijeli 1.000 podnesaka prema različitim institucijama, a između ostalog i 77 prijava Agenciji za javne nabavke zbog neregularnosti. Također, i agencija je podnosila prijave. Tako je, između ostalog, podnijela prekršajnu prijavu protiv načelnika Općine Konjic Emira Bubala, jer je provodio tendere koji nisu predviđeni Planom javnih nabavki.

Prekršajne prijave

“Agencija kontinuirano radi na praćenju postupaka javnih nabavki, da bi se otkrila kršenja odredbi zakona i podzakonskih akata. U ovaj proces su zajedno s Agencijom za javne nabavke uključeni i uredi za reviziju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji kroz svoja izvješća ukazuju na uočene neusklađenosti procedura o javnim nabavkama. Na temelju praćenja postupaka agencija je počela podnositi i prekršajne prijave gdje utvrdi nepravilnosti u primjeni zakona. Naime, agencija kao regulatorno tijelo sistema prije svega ima zadaću da prati sistem i na osnovu pokazatelja praćenja sistema predlaže i izmjene koje bi otklonile devijacije u sistemu, kao i lošu praksu. Također, edukativni karakter koji ima agencija, putem ovlaštenih predavača javnih nabavki, je mehanizam za promovisanje pravilnog postupanja i dobre prakse u postupcima javnih nabavki. Ali nakon više od 10 godina, izgradnje sistema, kao i edukativnog i preventivnog karaktera praćenja sistema javnih nabavki, stekli su se uslovi i za realizaciju sankcionisanja postupanja koja nisu u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. Nedovoljan broj uposlenih u Agenciji nije u mogućnosti raditi veći obuhvat praćenja, tako da je dosad podnesen 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, kaže Salčin.

Kaže da Agencija ima dobru saradnju s nevladinim organizacijama, zaključili smo i Memorandum o saradnji s Transparency Internationalom BiH, Centrom za istraživačko novinarstvo, EDA Razvojnom agencijom Banja Luka i UG Tender u realizaciji projekta “da javne nabavke budu javne”.

“Zaista nam je drago da možemo pridonijeti unapređenju transparentnosti javnih nabavki i na ovaj način. Nevladin sektor kroz ovu saradnju kontinuirano dostavlja agenciji dopise o uočenim nepravilnostima u postupcima javnih nabavki, agencija se obraća ugovornim organima, ukazuje na nepravilnosti i upozorava ih da isprave greške”, poručio je Salčin. (Klix.ba)