Ministarstvo prometa i komunikacija BiH: Treba preispitati sve eko takse, ko zagađuje neka plaća

0
646

Naknade za eko testove u našoj zemlji moraju biti zamijenjene funkcionalnim eko taksama koje bi bile jednake na nivou cijele države, a plaćale bi se u skladu s utjecajem motornih vozila na zagađenje okoliša, smatraju iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Naime, više od dvije godine vozači u Federaciji BiH plaćaju skuplji eko test zbog nezakonitog Pravilnika kojeg je 2017. godine donijelo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija BiH.

U međuvremenu državno resorno ministarstvo prometa donijelo je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila sa jedinstvenim cijenama koje uključuju i eko test, a važe za cijelu BiH. Međutim, vozači u FBiH i dalje plaćaju skuplji eko test jer Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nije stavilo van snage Pravilnik o povećanju cijena eko testa iz 2017. godine.

Podsjećamo, vozači su eko test u sklopu tehničkog pregleda vozila ranije plaćali 5 KM, ali federalni ministar komunikacija i prometa Denis Lasić 2017. godine donio je novi cjenovnik po kojem je cijena eko testa povećana na 22, 32 i 36 KM, u zavisnosti od motora vozila.

Početkom ovog mjeseca u kompletnu priču uključilo se i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje je zatražilo hitno tumačenje i usaglašavanje pravilnika koji propisuju EKO testiranje motornih vozila.

“Postoji kontradiktornost odredbi pravilnika kada se radi o vremenu od kada će rezultati EKO testa imati utjecaja na prolaznost vozila na tehničkom pregledu. Također, Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila nije propisano koji su to ‘zahtjevi o kvalitetu izduvnih gasova’ koje vozilo mora zadovoljiti prilikom podvrgavanja EKO testu. Ovo usklađivanje je od izuzetnog značaja imajući u vidu koliki je uticaj motornih vozila na zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo, a samim time i uticaj na zdravlje stanovnika i okoliša u cjelini”, kazali su iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. (Klix.ba)