Ajanović poziva Imamovića da odmah objavi poziv za sjetvu i besplatno obezbijedi sav potreban repromaterijal

0
440

Otvorni poziv da se Jasmin Imamović izjasni kada namjerava da objavi javni poziv za besplatno korištenje obradivih i drugih površina koje se mogu privesti namjeni obrađivanja u cilju sjetve, kako bi se obezbijedile dodatne količine hrane, jer se ne zna koliko pandemija koronavirusa može trajati.

Bez obzira na pozive federalnih organa vlasti i Štaba Civilne zaštite Federacije BiH, pa i zahtjeve vijećnika Gradskog vijeća Tuzla, da se organizuje sjetva uz svu potrebnu potporu, Jasmin Imamović je izgleda još uvijek neodlučan koju funkciju da koristi, da li dobro plaćenog gradonačelnika, jedinog ovlaštenog finansijskog budžetskog investicijskog menadžera ili komandanta Štaba Civilne zaštite, kako bi ispoštovao apele u cilju obezbjeđenja prehrane građana.

Bez obzira u kojoj funkciji to trebao uradio – upućuje se javni poziv Jasminu Imamoviću da odmah objavi poziv za sjetvu, te da besplatno obezbijedi sav potreban repromaterijal i razna sjemena uz podršku mehanizacije u cilju raskrčavanja površina, jer će zakašnjela reakcija i u ovom slučaju moguće rezultirati teškim posljedicama po građane, a Imamović je već bio prisiljen građanskim otporom odvojiti rebalansom dva miliona maraka za borbu protiv koronavirusa i posljedica.