STRANCI ŽELE DA OVLADAJU BH. HIDROPOTENCIJALOM: Vlada i parlamentarci se moraju informisati sa strukom prije nego donesu suludu odluku o zabrani gradnje malih HE

0
172

Šta su poslanici u parlamentu trebali znati a nisu i šta vlada FBiH treba da zna prilikom realizacije zaključka: Male HE se grade po principu izgradi, koristi i vrati te da nakon isteka koncesionog perioda mHE postaje vlasništvo entiteta a prihodi od 250 miliona KM idu u budžete. U Evropi izgrađeno 21.800 mHE a da BiH ima izgrađenih 106 dok je dostupni potencijal dovoljan za 500 mHE. investicija od 250 miliona KM produkuje 2.500 direktnih radnih mjesta a još 2 puta više indirektnih, odnosno 7.500 radnih mjesta.

PIŠE: Ramo Gutić d.ing.maš.

Ukoliko dođe do obustave izgradnje mHE u FBiH kako je najavio premijer Federacije Fadil Novalić fabrika “BANSTROJ” d.o.o. Banovići koja se bavi dizajniranjem i proizvodnjom opreme za male hidroelektrane bi mogla prestati sa radom. Uz ovu firmu i druge kooperantske firme te građevinske firme bi mogle smanjiti broj zaposlenih. Procjene su da bi 500 radnika ostalo bez posla samo sa prestankom rada ove firme.

Na prijedlog kluba SDA parlament FBiH je usvojio zaključak o zabrani gradnje malih hidroelektrana, navodno zbog ekološkog uticaja.

Šta su poslanici u parlamentu trebali znati a nisu i šta vlada FBiH treba da zna prilikom realizacije zaključka:

 1. mHE spadaju u obnovljive izvore električne energije sa minimalnim uticajem na okoliš (isto onoliko koliko imaju i solarne i vjetro elektrane)
 2. Da je u Evropi izgrađeno 21.800 mHE a da BiH ima izgrađenih 106 dok je dostupni potencijal dovoljan za 500 mHE
 3. Da R. Slovenija ima izgrađenih cca. 400 mHE a površinom je dva puta manja od BiH. Austrija ima 4.000 izgrađenih mHE, Njemačka 7.000, Švicarska 1.250, Švedska 1.900, Italija 2.700 i ove zemlje spadaju u sami vrh ekološki uređenih zemalja.
 4. BiH ima cca. 50.000 kilometara vodenih tokova. Ako jedna elektrana u prosjeku ima 2km cjevovoda, 500 mHE bi imale 1.000 km, što predstavlja 2% od ukupnog vodenog toka. Odnosno na 100 km vodenog toka 2km bi bilo „opterećeno“ sa mHE.
 5. Da je proizvodnja iz mHE (na osnovu podataka već izgrađenih mHE) u prosjeku 5,0 GWh. Sa izgrađenih 500 mHE proizvodnja je 2.500 GWh (a to je više od proizvodnje TE Kakanj).
 6. Da proizvodnja od 2.500 GWh prestavlja 15% ukupne proizvodnje el. Energije u BiH
 7. Da se za proizvodnju 2.500 GWh u TE ispusti 1.875.000 T CO2
 8. Da je trenutno emisiona jedinica CO2 27€/T a da će 2030 godine biti 40€/T i da su prihodi od toga 50,6-75,0 miliona €.
 9. Da je investicija po 1GWh 1,0 milion KM a za 2.500 GWh 2,5 milijardi KM.
 10. Da se 500 mHE može izgraditi za 10 god. te da je godišnja investicija 250 miliona KM
 1. Da investicija od 250 miliona KM produkuje 2.500 direktnih radnih mjesta a još 2 puta više indirektnih, odnosno 7.500 radnih mjesta.
 2. Da su prihodi od 500 mHE odnosno 2.500 GWh po referentnoj cijeni od 0,11KM/kW na godišnjem nivou 275 miliona KM te da je PDV 46.750.000,00 KM.
 3. Da je period otplate mHE 10 godina.
 4. Da se mHE gradi po principu izgradi, koristi i vrati te da nakon isteka koncesionog perioda mHEpostaje vlasništvo entiteta a prihodi od 250 miliona KM idu u budžete.
 5. Da se solarne i vjetro elektrane ne grade na tom principu te da entiteti nema tu vrstu prihoda.
 6. Da mHE (na osnovu već postojećih objekata) imaju rok trajanja od 100 godina, uz neznatne investicije na produženju vijeka trajanja.
  Nakon 30 godina, investicija u vrijednosti jednogodišnje proizvodnje produžuje radni vijek elektrane minimalno 15. godina.
 7. Da vjetro i solarne elektrane imaju vijek 20 godina i da još uvijek nije ispitan uticaj na okoliš (problemi reciklaže).

18. Da su poticaji:

 • mHE: 0.008259 KM/kWh
 • Solar: 0.064949 KM/kWh
 • Vjetar:  0.043359 KM/kWh
 1. Udio domaće opreme i radne snage u projektima:
  • mHE 70-90%
  • Solar 10%
  • Vjetar 10%
 2. Da BiH jedina, osim Slovenije, na prostoru bivše Jugoslavije, ima vlastiti dizajn i proizvodnju kompletne turbinske i hiromehaničke opreme za mHE.
 3. Da je Austrija izgradnjom 4.000 vlastitih mHE razvila desetak firmi iz ove oblasti koje sad plasiraju svoju opremu po cijelom svijetu.
 4. Da pri donošenju ovog zaključka niste konsultovali struku.

23. Na kraju da su jedini parlament na ovom svijetu koji je usvojio ovakvu odluku. Za sve iznešeno stojimo na raspolaganju za dodatnu argumentaciju. (Izdvojeno.ba/Ramo Gutić)