Vijeće ministara BiH odgovorilo na zahtjev BOSS-a za pristup informacijama o transparentnosti procesa vakcinacije u BiH

0
455

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio zahtjev za pristup informacijama nadležnim institucijama u BiH od kojih se zahtijevaju odgovori na 20 pitanja u cilju  transparentnosti  procesa vakcinacije, Vijeće ministara BiH je obavijestilo BOSS da je uputilo zahtjev na dalje postupanje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Bosanska stranka poziva ostale entitetske i kantonalne organe vlasti, koji su takođe primili navedeni zahtjev, na djelovanje po uzoru na Vijeće ministara BiH, a u cilju osiguranja transparentnosti medicinskih podataka o vakcinama koje se daju građanima u borbi protiv aktuelne pandemije, a sve kako bi se građanima omogućila sloboda izbora o vakcinaciji bez bilo kakvih prijetnji, pritisaka ili uslovljavanja. Saznanje o sastavu vakcina je naročito bitno i u pogledu mogućih kontraindikacija vakcina za građane koji su u riziku od određenih bolesti pa bi im transparentne informacije o sastavu pomogle u odluci da li se mogu vakcinisati ili ne, bez straha od pogoršanja zdravstvenog stanja ili ugrožavanja života, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

 

BOSANSKA STRANKA

Kojšino 7, 75000 Tuzla,

Bosna i Hercegovina

Tel: 035/251-035

Email: info@boss.ba

 

  –         Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

–         Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

–         Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

–         Federalno ministarstvo zdravstva

–         Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

–         Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva

–         Svim kantonalnim vladama, ministarstvima zdravstva i kriznim štabovima

–         Vlada Republike Srpske

–         Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

–         Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

–         Republički štab za vanredne situacije RS

 

 

Predmet: Zahtjev za pristup informacijama

 

U skladu sa svim zakonima o pristupu informacijama (BiH, FBiH i RS) tražimo pristup sljedećim informacijama:

 

1) Informacije o sastavima svih vakcina koje se daju našim građanima u svrhu imunizacije protiv bolesti Covid-19;

 

2) Informaciju o sastavu svih vakcina, a na osnovu ovjerene izjave proizvođača kojom pred zakonom garantuje da se u vakcinama nalazi samo ono što je navedeno u uputstvu, kao i kontraindikacije i sva neželjena dejstva navedenih vakcina;

 

3) Kopije orginalnih uputstava iz svih vakcina;

 

4) Da li u sastavu vakcina postoje materije koje su zakonom kategorisane kao opasne, kancerogene, teratogene, mutagene, korozivne, bilo koje druge kategorije? Ako postoje, navedite koje su;

 

5) Koliko dugo traje vakcinalni imunitet koje pružaju vakcine te da li one pružaju i zaštitu od raznih takozvanih divljih sojeva istog virusa;

 

6) Da li proizvođači garantiraju da su vakcine koje ste nabavili sigurne te da će vakcine zaštititi ljude od prenosa virusa SARS-CoV-2;

 

7) Da li se u vakcinama nalaze sekvence gena genetski modifikovanih organizama i ako se nalaze da li su te vakcine uvezene u BiH u skladu s odredbama Zakon o genetski modificiranim organizmima (Službeni glasnik BiH 50/04);

 

8) Informacije o naučnim dokazima i istraživanjima da su vakcine efikasne i sigurne za ljude;

 

9) Dokaz o obeštećenju građana Bosne i Hercegovine za nadoknadu štete u slučaju povrede eksperimentalnom vakcinom;

10) Naučne studije ili istraživanja na osnovu kojih se jasno može vidjeti da vakcine sprječavaju transmisiju i širenje zaraze SARS-CoV-2 virusa;

 

11) Informacije ili naučne studije i istraživanja na osnovu kojih ste donijeli odluku da je sigurno vakcinisati ljude u toku pandemije i epidemije;

 

12) Informaciju zašto tokom epidemije koronavirusa u FBiH uzrok smrti nije utvrđivan obdukcijom, kako to nalažu u slučajevima epidemije odredbe, recimo, Zakona o zdravstvenoj zaštiti u FBiH (Službene novine FBiH 75/13) odnosno Zakona u RS;

 

13) Da li su vakcine registrovane kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ako jesu pod kojim brojevima, potvrdama i koji su pravni subjekti nosioci registracije prometovanja vakcinama;

 

14) Koje serije vakcina po vrstama su dopremljene u BiH, kolika je iskorištenost uvezenih vrsta po serijama i vrstama, te koliki je trenutni lager, gdje se nalazi i kakvi su uslovi skladištenja te da li se vodi evidencija o načinu distribucije vakcina te da li se vrši kontrola kvalitete od momenta nabavke do momenta izdavanja;

 

15) Koji je nivo antitijela minimum da bi se smatralo da je postignuta zaštita i da li se prati nivo antitijela prije davanja vakcine, prije druge i treće doze;

 

16) Kako građani mogu da provjere svoju prijavu nus pojave u Sistemu za nus pojave obzirom da to rade porodični ljekari;

 

17) Zašto pacijenti sami biraju vakcinu i zašto ne dobivaju uputnicu od porodičnog ljekara, posebno zbog okolnosti da građani primaju neadekvatne vakcine koje nisu priznate za putovanja van granica Bosne i Hercegovine;

 

18) Koji je trenutni nivo prokuženosti, razdvojeno preboljeli nevakcinisani, preboljeli vakcinisani i samo vakcinisani i koliki je broj zaraženih i  hospitaliziranih vakcinisanih građana;

 

19) Dokumentu o izolaciji SARS-CoV-2 virusa shodno svim Kochovim postulatima s detaljnim informacijama o tom procesu;

 

20) Naučnoj studiji ili istraživanju kojom je utvrđena uzročno-posljedična veza između izoliranog SARS-CoV-2 virusa i bolesti COVID-19.

 

 

30.08.2021. __________________________

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a