BOSS podnio krivičnu prijavu protiv Vlade KS i drugih lica

0
118

Tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavljena je dopuna krivične prijave protiv premijera Edina Forte i predsjednika stranke koja se zova Naša stranka, ministra Harisa Vranješa, Vlade Kantona Sarajevo i predsjednika stranaka SDP i Narod i pravda, Nermina Nikšića i Elmedina Konakovića zbog Zaključka Vlade KS od 6. 1. 2022. godine kojim je uvedena obavezna vakcinacije za građane starije do 60 godina, njegovatelje u staračkim domovima, lica sa udruženim bolestima i zdravstvenom kadru u Sarajevu, iako su u uputstvima proizvođača vakcina navedene kontraindikacije, dakle zabrana prijema vakcine u slučajevima težih hroničnih bolesti.

Dopuna krivične prijave zasnovana je na dokazu realizacije izvršenja krivičnog djela, jer je direktorica KCUS Sebija Izetbegović (aktom 01-04-4-2817 od 18.01.2022. godine) upozorila sve nevakcinisane uposlenike da su obavezni postupiti prema Zaključku Vlade KS, te je naznačila da je “potrebno dostaviti spiskove nevakcinisanih uposlenika Kriznom štabu KCUS” do 1. 2. 2022. godine. Direktorica Sebija Izetbegović ukoliko ne zna da nije dužna izvršiti protivzakonitu odluku i da može biti odgovorna kao saučesnik i izvršilac krivičnog djela, kao ljekar mora znati odredbe člana 17. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH koji propisuje da građani moraju imati pravo samoodlučivanja izbora medicinskog tretmana, a takođe mora znati da je članom 27. Zakona o zdravstvu FBiH garantovano, između ostalog, pravo na slobodan izbor, samoodlučivanje i pristanak na zdravstvenu uslugu, te da je i po tom osnovu Zaključak Vlade KS protivzakonit.

BOSS upućuje javno upozorenje da svi koji budu postupali po protivustavnom i protivzakonitom  Zaključku Vlade KS od 6. 1. 2022. godine mogu odgovarati sa saučesništvo u izvršenju više krivičnih djela, a posebno krivičnog djela iz člana 166. stav 2. – Ubistvo, u vezi sa članom 28. – Pokušaj, a takođe shodno odredbama Nirnberškog kodeska mogu biti suđeni za zločin protiv čovječnosti, jer nikoga djelovanje po nezakonitom nalogu ne oslobađa odgovornosti za izvršenje krivičnog djela.

Podsjećamo da je Federalno tužilaštvo FBiH (aktom broj: T11 0 KTA 0006295 22) krivičnu prijavu protiv prijavljenih proslijedilo na postupanje Tužilaštvu Kantona Sarajevo uz navode “Napominjemo da će Federalno tužiteljstvo FBiH, po potrebi, pružiti stručnu pomoć u radu Kantonalnom tužiteljstvu Kantona Sarajevo, odnosno provjeriti zakonitost konačno donijete tužiteljske odluke.”, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.